Dualizmus

Tematikus történetek

ELŐADÁSOK 

1. évben (2009. IX.–2010. VIII.)

Kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon. Kataszteri térképek Közép-Európában, Konferencia és Workshop, Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17–18. [Prezentációbemutató letöltése]

ONLINE FORRÁSKÖZLÉSEK

A letölthető, kétrétegű, teljes szövegében kereshető fakszimile formátumú kötetek elérhetők a "Források" és az "Adattár" menüpont megfelelő almenüpontja alatt.

1. évben (2009. IX.–2010. VIII.) közzétett kiadványok

1.1. Az "Utasítások" almenüpontban 4 kiadvány.

2. évben (2010. IX.–2011. VIII.) közzétett kiadványok

2.1. Kormánylap (Császári pátensek, miniszteri rendeletek és hirdetmények: egyenes adó, földadó, kataszteri felmérés, telekkönyv), 1850–1859

2.2. Kormányjelentések, 1898–1918

2.3. Állami költségvetések, 1868–1918 (jelenleg: 1885-ig, feltöltése folyamatos)

2.4. Tiszti címtár, 1873–1918

2.5. Kiadványok

 • Csillag Gyula: Telekkönyv és kataszter. Bp., 1884. [Letöltés]
 • Eötvös Károly: A földadó és a kataszter az 1875. VII. törvényczikk szerint. Bp., 1875. [Letöltés]
 • Szalay Pál:  A földadó-kataszter rövid és népies ösmertetése. Bp., 1884. [Letöltés]
 • Szathmáry Elek: A földadó kataszter. Hódmezővásárhely, 1902. [Letöltés]

2.6. Utasítások, hirdetmények

 • Hirdetmény az állandó földadói szervezetnek (stabile Grundsteuer-Kataster) a soproni cs. kir. helytartósági osztály területében való behozatalára e folyó 1854 évben megkezdendő mérnöki munkálatokat illetőleg. [Letöltés]
 • Utasítás a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45 055. szám.) [Letöltés]

3. évben (2011. IX.–2012. VIII.) közzétett kiadványok

3.1. Állami költségvetések, 1868–1918 (II. rész, 1896-1918, feltöltése folyamatos)

3.2. Kiadványok

 •  A kataster-törvény 1878-ik évi VII. törvényczikk a földadó szabályozásáról (1875, 28 p.) [Letöltés, 16 MB]
 • Véleményezés a földbirtokosok a catastralis munkálatok tárgyában ... 1857. (14 p.) [Letöltés, MB]
 • Gyürky Antal: Népszerű magyarázata a földadó szabályozására vontakozó 1875-ik 7. törvényczikknek egyszersmind példákkal ellátott gyakorlati útmutatás a katasteri munkálatoknál érdekelt gazdák-, ... és becslő biztosok számára. Bp., 1875. (95 p.) [Letöltés, 34,5 MB]
 • Keleti Károly: A telekadó és kataster közgazdasági és statistikai szempontból. Pest, 1868. (229 p.) [Letöltés, 102 MB]
 • Kerkapoly Károly: A földadó szabályozása törvényjavaslat indoklás és a földadókatasteri műveletek folyamának és időtartamának előtüntetése. Pest, 1873. (72 p.) [Letöltés, 43 MB]
 • Előirányzata az 1896. évben végrehajtandó kataszteri felméréseknek, és mérnöki helyszineléseknek, ... 1896 (27 p.) [Letöltés, 30,5 MB]
 • Matlekovics Sándor: Magyarország államháztartásának története, 1867-1893. I-III. (Bp., 1894-1896) [megtekinthető: 1. kötet2. kötet3. kötet]

3.6. Utasítások, oktatás

 • Instruktion zur Durchführung des mit a. h. Entsschliessung vom 20. Oktober l. J. genehmigten Steuerprovisirums in Ungarn (1849, 2 p.) [Letöltés, 6 MB]
 • Utasítás azon felszólalások és panaszok fölvételére, vizsgálatára és elhatározására, mellyek az 1850-ik martzius 4-kén kelt legfelsőbb patens következtében behozadó földadó ideigleneg számára eszközölt térmérték és földjövedelem kinyomozása ellen tétetnek, II. (1850, 24 p.) [Letöltés, 27 MB]
 • Amts-Instruktion für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums beauftragten Organe (1850, 19 p.) [Letöltés, 21 MB]
 • Pótló utasítás a' mérnökök számára a' telekadó-ideiglenegnek életbeléptetése iránt (1851, 4  p.) [Letöltés, 8 MB]
 • A' telekadó-ideiglenegnél alkalmazott mérnökök munkálati eljárását tárgyaló pótló utasitás (1851, 3 p.) [Letöltés, 8 MB]
 • Regulativ über die Verwendung und Verrechnung von Landesleistungen von Seite der bei dem Grundsteuer-Provisorium verwendeten Geometer (1852, 4 p.) [Letöltés, 17 MB]
 • Utasitás az 1850-ki martius 4-ről kelt legfőbb patens által rendelt földadó-provisorium számára eszközlendő földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére, 1854 (83 p.) [Letöltés, 20 MB]
 • Belehrung für die Gemeinde-Ausschüsse zur Anmeldung und Aufnahme der Einsprüche und Beschwerden gegen die Aufsätze des Gemeinde: Umfanges und der Grundertragsausmittlung zum Behufe des mit allerhöchstem Patente vom 4. März 1850 angeordneten Grundsteuer-Provisoriums (1854, 15 p.) [Letöltés, 4 MB]
 • Utasítás a földadó-kataszteri munkálatoknak a tényleges állapot szerinti kiigazítására az 1875:VII. t. c. szerint hivatott ... közegek számára (1875, 20 p.) [Letöltés, 13,5 MB]
 • Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi 7. tcz. értelmében a kataszteri munkálatok kiigazítása céljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenőrzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában. 1876. évi 37.143. sz. (92 p.) [Letöltés, 56 MB]