Dualizmus

Tematikus történetek

Császári nyílt parancsok.
Online magyar nyelven nem érhetők mind el, ezért annak letölthetőségét is biztosítjuk
 

1849 

1. 1849. október 20.
Kaiserliches Patent vom 20. October 1849, über die Einführung des Grundsteuer-Katasters in Ungarn und die Festsetzung eines Grundsteuer-Provisoriums bis zur Vollendung des stabilen Katasters.  [Császári nyílt parancs a földadókataszter bevezetéséről Magyarországon és az ideiglenes földadó felállításáról az állandó kataszter elkészítéséig.]
Német nyelven: 422. szám, 769-771.

2. 1849. október 20.
Kaiserliches Patent vom 20. October 1849, über die Einführung des Grundsteuer-Katasters in Siebenbürgen und die Festsetzung eines Grundsteuer-Provisoriums bis zur Vollendung des stabilen Katasters.  [Császári nyílt parancs a földadókataszter bevezetéséről Erdélyben és az ideiglenes földadó felállításáról az állandó kataszter elkészítéséig.]
Német nyelven: 423. szám, 771-772.
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rgb&datum=18490005&seite=00000771

 
 
3. 1849. október 31.
Kaiserliches Patent vom 31. October 1849, über die Einführung des Grundsteuer-Katasters in Croatien und Slavonien, dem dazu gehörigen Küstenlande, der Stadt Fiume und dem dazu gehörenden Gebiete, und die Festsetzung eines Grundsteuer-Provisoriums bis zur Vollendung des stabilen Katasters. [Császári nyílt parancs a földadókataszter bevezetéséről Horvátországban és Szlavóniában és a hozzátartozó Tengerparton, Fiume városában és a hozzátartozó területen, és az ideiglenes földadó felállításáról az állandó kataszter elkészítéséig.]
Német nyelven: 443. szám, 822-824.
 

1850 

4. 1850. március 4.
Kaiserliches Patent, womit in Ungarn, Croatien, Slavonien sammt dem Küstenlande, Siebenbürgen, der serbischen Woiwodschaft und dem Temeser Banate ein Grundsteuer-Provisorium eingeführt wird
1850-diki marczius 4-kén kelt császári nyiltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tótországban a Tengermellékkel egyetemben, Erdélyben, a Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideigleneg hozatik be. [Letöltés 1 Mb]
R.Gbl. http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=rgb&datum=18500004&seite=00000661 RGB 1850. XXVII. 80. Megjelent: 1850. március 10.
R.Gbl. letöltés
 
5. 1850. márcus 22.
Erlaß des Finanzministers, womit die Errichtung einer General-Direction des Katasters für die Grundbesteuerung in allen Kronländern des Kaiserstaates kundgemacht und vom 1. April 1850 an in Wirksamkeit gesetzt wird
A pénzügyminiszter rendelete a földadó-kataszteri főigazgatóság felállításáról a császárság valamennyi koronatartománya részére, 1850. április 1-jétől
RGB 84.
 
 

1853

6.  
Kaiserliches Patent, wirksam für das Königreich Ungarn, die serbische Wojwodschaft und das Temeser Banat, wodurch in diesen Kronländern vom Verwaltungsjahre 1853 (1. November 1852) angefangen, das provisorische Grundsteuer-Kataster als Maßstab der Umlegung der Grundsteuer eingeführt, und die Grundsteuer mit 16 Percent des Reinertrages bemessen wird
RGB 1853. XXIV. 78.
Gesetz vom 24 May 1869, über die Regelung der Grundsteuer
RGB 1869. XXXVIII. 1869. június 5.